Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

I mars bjuder Chiesi in till en heldagsutbildning vid namn Lungan genom livet. Syftet är att öka samarbetet inom lungmedicin och förbättra omhändertagandet av personer som lever med lungsjukdom.

Den 29 mars samlas vårdpersonal som arbetar med lungsjukdomar eller som har ett intresse av respiratoriska sjukdomar för att ta del av heldagsutbildningen Lungan genom livet. Detta är en helt ny utbildning där vi fokuserar på lungans funktion, hur den utvecklas hos för tidigt födda barn, under livet och upp till vuxen ålder. Det vill säga hur olika tillstånd och sjukdomar tidigt i livet kan komma att leda till KOL senare i livet.

Genom en bredare förståelse för lungans fysiologi och vad som påverkar den kan omhändertagandet av personer som lever med olika typer av lungsjukdomar förbättras. Syftet är att skapa ett gränsöverskridande samarbete där läkare inom olika områden som astma, KOL, cystisk fibros (CF) och neonatal i framtiden kan dela kunskap med varandra.

– Det har funnits astmadagen och liknande sedan tidigare, men här vill vi ta ett helhetsgrepp om de olika terapeutiska områdena. Efter samtal med läkare och kollegor har jag förstått att många har saknat ett tvärfunktionellt samarbete. Jag kände att vi på Chiesi, med den breda erfarenheten av att jobba med respiratoriska sjukdomar kan vara de som tar ansvar för hela lungan och hjälper våra kunder och vårdpersonal med detta, säger Laila Y Massamiri, Nordic Medical Advisor på Chiesi och initiativtagare till Lungan genom livet.

Laila Massamiri, Nordic Medical Advisor, Chiesi

Föreläsningar under dagen

Tillsammans med en programkommitté bestående av sex personer som arbetar inom neonatal, astma, KOL och CF har Chiesi arbetat fram ett program för dagen. Redan under första mötet förstod de hur viktigt det är att en läkare känner till patientens hela historia för att inte förväxla sjukdomar.

– Om en läkare inte vet att patienten fötts för tidigt kan det leda till att man sätter fel diagnos och felbehandlar patienten. Många av de personer som arbetar inom hälsosjukvård som jag mött har uttryckt att de tidigare bara blivit inbjudna till föreläsningar inom sitt område men att det är väldigt intressant att nu få titta på hela lungan. Därför har det varken varit svårt att få kommitté, föreläsare eller deltagare att delta, säger Laila Y Massamiri.

Utbildningsdagen inleds med en föreläsning av docenten Nikos Papadogiannakis som beskriver den normala utvecklingen av lungan– vilket är grunden till att förstå vilka faktorer och tillstånd som kan störa utvecklingen och påverka lungfunktionen senare i livet.

Under dagen kommer deltagarna också få lyssna till föreläsningar om bland annat vad som händer om man föds för tidigt med bronkopulmonell dysplasi (BPD) – är dessa individer framtida personer att drabbas av KOL? Vilka vägar som leder till KOL, hur föräldramiljön före befruktning kan påverka barnet i framtiden och om man räknas som sjuk om en person lever med lindrig KOL.

Ta del av utbildningsprogrammet i sin helhet här. https://chiesipro.se/aktuellt/lungan-genom-livet/

Förhoppningar om framtiden

Den nationella utbildningsdagen Lungan genom livet arrangeras för första gången av Chiesis och förhoppningen är att det ska bli en återkommande utbildningsdag i Sverige och kanske väljer vi även att göra den nordisk framöver.

– Efter utbildningsdagen får vi göra en utvärdering och se vad har lärt oss och vad vi kan förbättra. Vår förhoppning är att vårdpersonal i framtiden kommer ha ett bredare perspektiv i mötet med patienten och ställa mer basala frågor som: rökte dina föräldrar? Vilken vecka föddes du i? Allt för att kunna ställa rätt diagnos samt säkerställa att dessa personer får rätt behandling, säger Laila Y Massamiri.

Om Lungan genom livet

När: 29 mars 2023, registrering från klockan 8.30, program mellan klockan 9.30 och 16.30.
Var: Posthuset Vasagatan 28, Stockholm. Kan du inte delta på plats finns möjlighet att delta på distans.

Utbildningen är helt kostnadsfri och Chiesi bjuder på lunch och fika under dagen.

Vill du delta? Anmäl dig här.
https://chiesipro.se/aktuellt/lungan-genom-livet/

Programkommittén:
Anders Lindblad, specialistläkare, Cystisk Fibros center Drottning Silvias Barnsjukhus, Göteborg
Anders Lindén, professor, överläkare i lungmedicin och allergologi Karolinska Universitetssjukhuset
Christer Janson, professor, överläkare i lungmedicin och allergologi Akademiska sjukhuset
Kajsa Bohlin Blennow, docent, överläkare i neonatologi Karolinska Universitetssjukhuset
Kjell Larsson, professor emeritus, lungmedicin, Karolinska Institutet
Lennart Hansson, överläkare, lungmedicin, Lung- och allergisektionen, VO Hjärt- och lungmedicin Skånes Universitetssjukhus

MARK 056-2023