Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

En KOL-exacerbation är inte bara en försämringsepisod av KOL, utan även potentiellt farligt tillstånd i behov av akut omhändertagande. I den här utbildningen får ni lära er mer om diagnostik, behandling och eventuella konsekvenser av exacerbationer och hur dessa bäst kan förebyggas.

Den nya modulen om KOL-exacerbationer är framtagen i samarbete med Anders Andersson, specialist i lungsjukdomar vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och verksam vid klinikens KOL-centrum.

Läs mer om de övriga modulerna i OBS-utbildningen

Intresseanmälan till:

045-2024