Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

Chiesi bjuder in läkare och sjuksköterskor inom Primärvården till terapiinriktad utbildning med produktinformation för dig som möter individer med astma-/KOL.

Välkomna till föreläsning om Exacerbationer

Vi har bjudit in professor emeritus Kjell Larsson att hjälpa oss reda ut vad en exacerbation är och vilka risker som kan följa på en exacerbation. Varför är det viktigt att undvika exacerbationer? Vilka verktyg kan man använda sig av för att bedöma grad av exacerbation? Är dyspné en prediktor för kommande exacerbation eller är det ett symtom av exacerbation? Differentialdiagnostik är viktigt då många individer med KOL är multisjuka. Vad kan vården respektive individen själv göra för att undvika exacerbationer?
webinar kjell larsson undvika exacerbationer Chiesi

Datum: 16 maj 2024
Tid: 12.05 – 12.55
Ämne: Exacerbationer

Föreläsare: Kjell Larsson, lungläkare och professor emeritus i lungmedicin vid Karolinska institutet
Senast datum för anmälan: måndagen den 13 maj 2024

Program
12:05 – 12:10
Chiesi hälsar välkommen. Kort produktinformation kan förekomma.
12.10 – 12.45
Exacerbationer och dess konsekvenser vid KOL
Föreläsare: Kjell Larsson, lungläkare och professor emeritus i lungmedicin vid Karolinska institutet
12.45 – 12.55
Frågestund

Här med anmäler jag mig till Webbinarium: Exacerbationer med professor emeritus Kjell Larsson:

Har du några frågor eller funderingar, kontakta:
Karin C. Svensson, 070 895 19 99, [email protected]
Frida Stegert, 070 117 68 69, [email protected]20240516 12:05  - 12:55

Webbinarium om KOL-exacerbationer

Chiesi bjuder in läkare och sjuksköterskor inom Primärvården till terapiinriktad utbildning med produktinformation för dig som möter individer med astma-/KOL. Välkomna till föreläsning om Exacerbationer Vi har bjudit in professor ... Läs mer

Kjell Larsson, lungläkare och professor emeritus i lungmedicin vid Karolinska institutet
Senast dagen innan webinaret kommer du att få en länk för att ansluta till mötet.

Dina Kontaktuppgifter

7015-15.02.2024