Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

Din expertis behövs: Delta i en internationell undersökning kring LAMAs roll vid astma!

Är du en engagerad läkare som vill bidra till astmaforskningen? Ta chansen att delta i vår internationella undersökning om rollen av långtidsverkande antikolinergika (LAMA) vid behandling av astma. Undersökningen består av ett enkelt och anonymt elektroniskt frågeformulär. Vi samarbetar med Biostat Research and Development Centre för att samla information från Polen, Sverige, Slovenien, Österrike och Grekland. Dina svar spelar en avgörande roll för att ge insikter om aktuell praxis. Frågeformuläret består av 3 demografiska frågor och 16 ämnesfrågor och bör ta 5-7 minuter att svara på. Alla dina svar är anonyma och resultaten sammanställs enbart i form av sammanfattande redogörelser.

Anmäl ditt intresse

Kontakta Barbara Fuchs på [email protected] med Ämnesraden: EU-LAMA undersökningen) senast 20 december 2023.

334-2023-MARK