Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

OBS -utbildningen består av ett antal fristående moduler med olika teman där ni förutom de senaste behandlingsrönen, får ta del patientfall, pedagogiska modeller och filmade inslag med olika medicinska experter. Allt i syfte att förmedla det senaste inom behandling och bemötande av patienter med obstruktiva lungsjukdomar.

Inhalationsteknik-modulen, är framtagen i samarbete med Per Rönmark,
specialist i allmänmedicin.

Fristående utbildningsmoduler:

Inhalationsteknik

KOL-behandlingens ABCD

Sanningar och myter om KOL

Hur bryter man ett beroende?

GINA 2020-2022 – ett paradigmskifte i astmahantering

Spirometri for dummies

Astma och perifera luftvägar

Utbildningsmodulerna är 35–45 minuter långa. De är anpassade för att kunna genomföras under ett lunchbesök och modereras av en Chiesi-representant.

Som klinik väljer ni själva vilken eller vilka moduler som intresserar er mest. Mer information om innehållet i de olika delarna hittar du nedan.