Arbetar du som hälso- och sjukvårdspersonal?

Denna sida är för hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

OBS -utbildningen består av ett antal fristående moduler med olika teman där ni förutom de senaste behandlingsrönen, får ta del patientfall, pedagogiska modeller och filmade inslag med olika medicinska experter. Allt i syfte att förmedla det senaste inom behandling och bemötande av patienter med obstruktiva lungsjukdomar.

Inhalationsteknik-modulen, är framtagen i samarbete med Per Rönmark,
specialist i allmänmedicin.

Fristående utbildningsmoduler:

Inhalationsteknik

KOL-behandlingens ABCD

Sanningar och myter om KOL

Hur bryter man ett beroende?

GINA 2020-2022 – ett paradigmskifte i astmahantering

Spirometri for dummies

Astma och perifera luftvägar

Utbildningsmodulerna är 35–45 minuter långa. De är anpassade för att kunna genomföras under ett lunchbesök och modereras av en Chiesi-representant.

Som klinik väljer ni själva vilken eller vilka moduler som intresserar er mest. Mer information om innehållet i de olika delarna hittar du nedan.