Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

Vi bevakar ERS och deras utbildningar och föreläsningar inom andningsvägar och vi vill dela med oss av höjdpunkterna från intressanta sammankomster på ett lättillgängligt sätt. Vi önskar god läsning!

Hur låter det i en kongresshall när tiotusentals lungintresserade samlas? Lyssna här!

Ljudupptagning från ERS Milano i september 2023.

Sammandrag från ERS Satellitsymposium 5 mars 2024

Här är sammandrag från föredrag under ERS satellitsymposium. Artiklarna är skrivna på engelska men har svensk sammanfattning.

Smartklocka visar medelvilopuls under veckan

Digitala biomarkörer – till hjälp att hantera astma?

Trots snabb digitaliseringstakt är digitala biomarkörer för förändringar av astma underutnyttjade. ”Wearables”, bärbara mätare som smartklockor och fitbits erbjuder möjlighet att erhålla individbaserad högkvalitativ data, men frågan är om digitala biomarkörer kan utnyttjas för bättre astmabehandling?

Läs mer

Digitaliserad hälso – och sjukvård

Telehälsa, som komplement till traditionella vårdmöten, fick en snabb utveckling under covid-pandemin men är ännu ett ungt forskningsområde med ganska lite stöd. Läs om ett par lovande exempel på användning av telehälsa vid KOL. Fortfarande kvarstår mycket forskning, inte minst på den viktigaste aspekten – telehälsa ur patientens perspektiv.

Läs mer

Riskfaktorer för KOL – en brokig samling

Förståelsen för riskfaktorer för KOL har tagit stora kliv de senaste 2-3 decennierna. Stämmer det fortfarande att KOL enbart är en sjukdom bland rökare, eller finns det fler påverkningsbara riskfaktorer – andra bränder att släcka?

Läs mer

Biologiska mål för terapier vid KOL

Även med behandling av optimerad trippelterapi, finns det en del patienter med KOL som ändå drabbas av exacerbation. Detta understrykeker behovet av ytterligare och innovativa behandlingsstrategier. Här är en kortfattad översikt av tänkbara mål för biologiska läkemedel vid KOL.

Läs mer

Förstå karaktären av mild till måttlig astma – nyckel till välkontrollerad astma.

Eftersom astma kan variera kraftigt över tid och mellan individer kan lungfunktionen ligga mellan normal till kraftigt obstruerad. En del symtom kan reverseras momentant med bronkdilatatorer och andra hanteras med långvarig antiinflammatorisk behandling. Dock kan astma innebära mer eller mindre irreversibla besvär. Att vara medveten om det, och behandla underliggande inflammation och hypersekretion är viktigt för att förhindra exacerbationer och försämrad astma.

Läs mer

Alla artiklar

Understanding risk factors of COPD
Publicerad: 19 mar 2024

Understanding risk factors of COPD

Förståelsen för riskfaktorer för KOL har tagit stora kliv de senaste 2-3 decennierna. Stämmer det fortfarande att KOL enbart är en sjukdom bland rökare, eller finns det fler påverkningsbara riskfaktorer – andra bränder att släcka? ... Läs mer

Läs mer
Biologics in COPD – are we there?
Publicerad: 18 mar 2024

Biologics in COPD – are we there?

Current status of biologics in COPD In Professor Alberto Papi’s comprehensive lecture on the evolving landscape of biological treatment in COPD, he emphasized the proven efficacy of triple therapy in ... Läs mer

Läs mer
Digital biomarkers in asthma management
Publicerad: 14 mar 2024

Digital biomarkers in asthma management

Trots snabb digitaliseringstakt är digitala biomarkörer för förändringar av astma underutnyttjade. "Wearables", bärbara mätare som smartklockor och fitbits erbjuder möjlighet att erhålla individbaserad högkvalitativ data, men frågan är om digitala biomarkörer kan revolutionera astmabehandling? ... Läs mer

Läs mer

Tidigare kongressrapporter


7386-18.03.2024