Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

Vi botaniserar i beroendets basala mekanismer för att hitta bättre vägar till rökavvänjning. I samarbete med Louise Adermark, docent vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.

Läs mer om de övriga modulerna i OBS-utbildningen

Intresseanmälan till: 

040-2022-MARK