Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

I denna uppdaterade modul tar vi avstamp i astmasjukdomens bakgrund och dagens behandlingsmöjligheter. Christer Jansson, professor i lungmedicin och allergisjukdomar, guidar oss igenom bakgrunden till den stora förändringen i GINAs rekommendationer från 2019 och förklarar hur dessa återspeglas i dagens behandlingsrekommendationer från GINA och Läkemedelsverket.

Läs mer om de övriga modulerna i OBS-utbildningen

Intresseanmälan till: 

040-2022-MARK