Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

Terapiinriktad utbildning inom astma och KOL.

Torsdag 11 november kl. 12.05 – 12.50

Anmäl dig här

kl. 12.05 – 12.10 Produktinformation Trimbow®
(beklometasondipropionat/formoterol- fumaratdihydat/glykopyrronium)

kl. 12.10 – 12.50 Föreläsning
GINA 2021 – nyheter i astmabehandling

GINA (Global Inititive for Asthma) publicerar årligen ett globalt strategidokument för behandling astma. Nya behandlingsalternativ i GINA 2019 innebar ett skifte inom astmabehandling. Vilka är förändringarna under åren 2019-2021 och vad baseras de på? Föreläsare: Christer Janson, professor i lungmedicin och allergisjukdomar, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Under hösten 2021 erbjuder Chiesi dig som är sjuksköterska eller läkare och möter astma-/KOL-patienter att delta i två fristående digitala liveföreläsningar med prof. Christer Janson och prof. Leif Bjermer. Syftet är att ge dig uppdatering och fördjupning inom terapiområdet.
Välkommen att delta!

Har du några frågor eller funderingar kontakta oss via: [email protected]

Chiesi står för föreläsningskostnader och deltagandet är kostnadsfritt för hälso-/sjukvårdspersonal. Mötet används inte för att påverka vårdpersonal att rekommendera, skriva ut, köpa, förvärva, sälja eller hantera några av Chiesis produkter.

220-2021-MARK – June 2021