Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

Träning kan bromsa KOL

Det krävs kunskap, erfarenhet och magkänsla för att lyckas inspirera dem till rökstopp, träning och bra matvanor, men det finns mycket att vinna. Fysisk aktivitet leder till förbättring av livskvalitet, dyspné, kondition och styrka, dessutom minskar risken för tidig död.2 Beställ gärna affischen med tydliga illustrationer av lungorna.


1. Hitta rätt träningsdos

Träning med högre intensitet ger bättre effekt, men följsamheten till alltför intensiv träning minskar.3 Börja på låg nivå och öka efterhand. Ge tips om träning och sätt upp ett tydligt mål som patienten bör klara till nästa gång ni ses.


2. Varning för viktnedgång

Att kolla vikten ofta gör det lätt att upptäcka viktnedgång i tid. Maten är viktig vid KOL eftersom patienterna har ett ökat näringsbehov som många patienter inte är medvetna om. En del behöver lägga till extra mellanmål för att få i sig tillräckligt med energi.


3. Fler möten förbättrar

En kartläggning av KOL visar att många patienter hämtar ut antikolinergika i flera år utan att ha kontakt med vården. Bättre uppföljning och fler återbesök leder till bättre sjukdomskontroll och kostnadsbesparing. Vården vid svåra excacerbationer kostar i genomsnitt 30 000 kronor, hur många vårdtillfällen som skulle kunna förebyggas med ett extra läkarbesök är svårt att bedöma. Ett läkarbesök kostar cirka 1000 kronor.
1. https://www.hjart-lung.se/globalassets/riksforbundet-dokument/opinion/hjartlung-kol-enkat-2016—sammanstallning.pdf
2. Läkartidningen. 2017;114:D6PC
3. FYSS-kapitel KOL 2016-11-22
4. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2018-1-36.pdf


Beställ affisch, lungor

Beställ en anatomisk affisch med illustration av lungor, luftvägar och lungblåsor.

Beställ material om träningstips

Alla personer med KOL har stor nytta av fysisk träning oavsett hur svår dyspné och grad av sjukdom de har. Träningstipsen kan vara ett sätt att motivera patienterna till träning och gör det enkelt för dem att komma igång.

Här har vi satt ihop ett materialpaket till dig att beställa kostnadsfritt – två affischer och en träningsdagbok.

Chiesipro – Affisch med träningsråd vid KOL (A3)
Chiesipro – Affisch: Lung- och träningsinformation vid KOL, för vårdmottagningen (A3)
Chiesipro – Träningsdagbok vid KOL, för patient (A4)
464-2022-MARK