Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

Träning – en fråga om liv och död vid KOL

Informera patienten om att de genom träning kan öka den fysiska kapaciteten, minska dyspné, ångest, depression och risken för tidig död. Det är också viktigt erbjuda stöd och hjälp på en nivå som utgår ifrån patientens förutsättningar.


Ridinstruktör, snickare, sömmerska och KOL?

Studier visar att cirka 15 procent av all KOL beror på gas, damm och rök i arbetslivet. Ingen vet säkert vilka nivåer, ämnen och miljöer som är skadliga och bidrar till KOL.1,2 Fråga alltid KOL-patienter om de har utsatts för gas, damm eller rök. Det här är några exempel på yrken där risken för KOL är förhöjd: lantbrukare, brandman, textilarbetare, gruvarbetare, svetsare, stenarbetare, bergarbetare och byggnadsarbetare.


Krossade yrkesdrömmar

Det är mycket står på spel när en ung person får diagnosen KOL. Man kanske måste byta arbete eller yrkesinriktning. Det gäller att individanpassa informationen så att den landar väl hos mottagaren och leder till förändring. Många har satsat hårt på utbildning, studielån och karriär. Att få höra att arbetsmiljön kan vara skadlig när man gillar sitt jobb kan ställa hela livet på ända.


Om jobbet är skadligt, ge ärlig feedback

Var tydlig med att du vill patienten väl, hjälp till att se möjligheterna i yrkeslivet. Ge gärna konkreta råd och diskutera igenom alternativ. Det kanske går att lösa arbetsmiljön på den nuvarande arbetsplatsen, eller så kanske det går att ändra inriktning eller avdelning. Om du misstänker att jobbet har bidragit till KOL ska patienten få information om möjligheten att anmäla det som arbetsskada.


Oavsett orsak till KOL – träning är viktig

Störst nytta gör den fysiska träningen om den startar i ett tidigt skede av sjukdomen. Men rädslan och obehaget att bli andfådd kan göra att man avstår från att anstränga sig. Det är viktigt att personer med KOL blir informerade om att fysisk träning minskar risken för tidig död, minskar andfåddhet och förbättrar livskvalitén. Din kunskap och information är viktig eftersom du kan vägleda patienterna så att de söker och får hjälp av sjukgymnast när det behövs.
1. Läkartidningen. 2015;112:DR9Z
2. Thoren K, Brisman J L:äkartidningen nr 8 2007 volym 104, 3656-58.
3. Emtner M, Wadell K, Läkartidningen.se 2017-01-26
4. Puhan M, Scharplatz M, Troosters T, et al. Pulmonary rehabilitation following exacerbations of chronic obstructive
pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev. 2009;(1):CD005305.


Det finns många bra anledningar att träna, KOL är den bästa

Information om fördelarna med träning vid KOL och tips för att börja träna.

Beställ material om träningstips

Alla personer med KOL har stor nytta av fysisk träning oavsett hur svår dyspné och grad av sjukdom de har. Träningstipsen kan vara ett sätt att motivera patienterna till träning och gör det enkelt för dem att komma igång.

Här har vi satt ihop ett materialpaket till dig att beställa kostnadsfritt – två affischer och en träningsdagbok.

Chiesipro – Affisch med träningsråd vid KOL (A3)
Chiesipro – Affisch: Lung- och träningsinformation vid KOL, för vårdmottagningen (A3)
Chiesipro – Träningsdagbok vid KOL, för patient (A4)
464-2022-MARK