Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

We would like to take the opportunity to give you a summary from ERS-2022 with focus on CF written by 2 CF-doctors: Dr. Daniel Faurholt- Jepsen and Dr. Tavs Qvist both working at CF-centre in Rigshospitalet, Copenhagen. They have covered the scientific part of ERS and in this newsletter you can take part of the selected sessions that they’ve covered during ERS in Barcelona in the beginning of September 2022.

Please enjoy your reading.

Best
Laila Massamiri, MSc
Medical Advisor, Nordic
Chiesi Pharma

391-2022-MARK – September 2022