Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

Minska sjukdomsbördan!

Patientutbildning, egenvård och rehabilitering är viktiga pusselbitar för att minska sjukdomsbördan. Senare års forskning har visat att vid astma och särskilt vid KOL är fysisk träning en mycket viktig del av behandlingen, som kan bromsa sjukdomen i kombination med andra åtgärder1, 2. Konditions- och styrketräning ska erbjudas till alla personer med KOL, oavsett svårighetsgrad.3 

Andfåddheten gör att många begränsar sin fysiska aktivitet vid KOL, men på sikt kan konditionsträning öka patientens fysiska kapacitet tack vare att kvarvarande lungfunktion utnyttjas mer effektivt. Fysisk aktivitetsnivå är en av de starkaste prediktorerna för mortalitet vid KOL. Fysisk aktivitet och träning minskar andfåddhet och förbättrar livskvaliteten.  

Hjälp din patient att våga komma igång! 

Forskning visar att råd om fysisk aktivitet från hälso- och sjukvården ökar graden av fysisk aktivitet4. FYSS (Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling, se www.fyss.se) kan vara en bra utgångspunkt för att diskutera upplägg som passar individen. Ibland kan en exacerbation göra patienten mer ”försiktig” och inaktiv, då blir det ännu viktigare att uppmuntra rörelse eftersom det har positiv inverkan på 90-dagarsmortalitet efter en exacerbation.  

Alla kan hjälpa patienten att ta små steg mot ett mer aktivt liv: läkare och KOL-sköterskor förväntas vid patientkontakt att betona vikten av fysisk aktivitet, medan fysioterapeuten kan bidra med konkret hjälp och råd om hur man kommer igång. Patienten kan behöva stöd för att komma över tröskeln och kan behöva tips som underlättar vid och inför träningen. Som till exempel pysandning, eller att bara använda ett ben i taget på motionscykeln5. Ett litet snack kan göra stor skillnad! 

Läs mer om KOL och träning här: https://chiesipro.se/kol-och-traning/ 

Du kan även beställa material som stödmaterial kring träning.

Referenser

  1. Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2023. Updated July 2023. Available from www.ginasthma.org.   ↩︎
  2. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 2023 [published and cited November 2022]. Available from: http://www.goldcopd.com/↩︎
  3. Socialstyrlesens nationella riktlinjer för vård vid KOL  ↩︎
  4. Sanchez A, Bully P, Martinez C, Grandes G. Effectiveness of physical activity promotion interventions in primary care: A review of reviews. Prev Med. 2015 Jul;76 Suppl:S56-67. doi: 10.1016/j.ypmed.2014.09.012. Epub 2014 Sep 26. PMID: 25263343. ↩︎
  5. https://kolwebben.se/jag-jobbar-i-sjukvaarden/fysisk-aktivitet/konditionstraening/  ↩︎