Arbetar du som hälso- och sjukvårdspersonal?

Denna sida är för hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

Vad är skillnaden mellan svårbehandlad astma och svår astma? Hur hanterar
vi svårbehandlad astma inom primärvården? Hur urskiljer vi svårbehandlad
astma från svår astma? Vad ska vi tänka på innan man remitterar en patient
med svår astma?
För astma-/KOL-sjuksköterskor.