Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

KOL är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige. Hur skapar vi ett samhälle där KOL-drabbade får rätt vård och dödsfallen minskar?

Paneldebatt under Järvaveckan (Stockholm)

I ett panelsamtal diskuteras hur vi tillsammans kan jobba för att KOL prioriteras upp i sjukvården genom att sätta in åtgärder tidigare, samt bli bättre på att följa myndigheternas riktlinjer om uppföljning. På vilka sätt kan vi minska antalet dödsfall, mänskligt lidande och kostnader i sjukvården?

Panelen:

  • Anders Åkesson, ordförande Riksför­bundet HjärtLung
  • Nikolaos Lazarinis, specialistläkare i lungmedicin och allergologi, Karolinska     Universitetssjukhuset
  • Emelie Antoni, Country President Nordic & Sweden AstraZeneca
  • Olav Fromm, VD, Chiesi Nordic
  • Karin Fälldin, folkhälsoregionsråd Stockholm

Moderator: Suzanne Håkansson, Senior Director Corporate Affairs, AstraZeneca

Plats: Tältplats B:01, Järvaveckan, Spånga IP.

Datum: Onsdag 29 maj

Tid: kl 12.30 -13.15

Arrangörer: Chiesi Nordic, AstraZeneca och Riksförbundet HjärtLung. Paneldebatten är, liksom Järvaveckan, är öppen för allmänheten. Fri entré. Välkommen!

Lungfunktionstester på Järvaveckan

Vi kommer, tillsammans med riksförbundet HjärtLung och AstraZeneca, att vara på plats under hela Järvaveckan i Stockholm (29 maj till 1 juni) för att uppmärksamma sjukdomen KOL och erbjuda en enklare lungfunktionstest till allmänheten. Vi hoppas att det ska bidra till en ökad medvetenhet om sjukdomen, vilket i sin tur kan bidra till att fler fall upptäcks tidigare i sjukdomsförloppet.  

Om Järvaveckan

Sedan starten 2016 har Järvaveckan blivit en av Sveriges viktigaste mötesplatser för samhällsengagerade företag, föreningar, myndigheter, politiker och medborgare. Syftet är att minska avståndet mellan medborgare och folkvalda och förbättra förutsättningarna för alla medborgare att engagera sig, politiskt och i samhället och sätta sina prioriterade frågor på agendan. I år är första gången som någon aktör från läkemedelsbranchen deltar och vi på Chiesi är väldigt glada och stolta över att vara först ut.

8110-21.05.2024